Υπηρεσίες

Εμείς βάζουμε το στούντιο, την ψηφιακή επεξεργασία και το μεράκι μας. Εσείς βάζετε το σενάριο, τα πρόσωπα και το κέφι σας. Το τελικό αποτέλεσμα είναι η σύνθεση όλων αυτών σε ένα σύντομο βίντεο, έτοιμο για χρήση.

Συνοπτικά, οι υπηρεσίες που προσφέρουμε είναι οι εξής:

  • Βιντεοσκόπηση σε green room
  • Επεξεργασία του βίντεο με την προσθήκη των επιθυμητών εφφέ.
  • Παραμετροποίηση του βίντεο με χρήση των υπαρχουσών επιλογών ή αγορά νέων για εξατομικευμένη χρήση.